Thursday, June 25, 2009

KMVET berkunjung ke Trolak.


penternak2 berkumpul di sini untuk mendengar penerangan berkenaan ubat-ubatan,
vitamin, garam, dll yang berkenaan dengan ternakan kambing.


No comments: